Category: โพสที่มีวีดีโอคลิป

All Video Clip รวมคลิปวีดีโอ

การปล่อยปลามังกรลงตู้ 4 ขั้นตอน การปรับน้ำปลามังกร ควรรู้ก่อนเริ่มเลี้ยงปลามังกร

เริ่มต้นเลี้ยงปลามังกรที่ดี มีชัยไปมากกว่าครึ่ง คือเหตุผลที่ การปล่อยปลามังกรลงตู้ หรือ...

Read More
Loading

ทองมาเลย์ ชุดใหม่พร้อมขายแล้ว

ปลามังกร อโรวาน่า ทองมาเลย์ 24k ทองมาเลย์บลูเบส ราคาปลามังกร ทองมาเลย์ 2563 ทองมาเลย์สายเก่า ชนิดของปลามังกร สายพันธุ์ปลามังกร ปลามังกรทอง ปลามังกรไฮแบ็ค ตู้เลี้ยงปลามังกร ราคาตู้ปลามังกร วิธีจัดตู้ปลามังกร ขายลูกปลามังกรออนไลน์ ปลามงคล ปลามังกรหัวทอง หลงเจียงอโรวาน่า วิธีเลี้ยงปลามังกร หลอดไฟปลามังกร มังกรแดง ทองอินโด RTG ร้านขายปลามังกรสงขลา ราคาปลามังกรจตุจักร

การคำนวนปริมาณน้ำ

คำนวนหาปริมาณน้ำในตู้หรือถัง โดยสามารถเลือกหน่วยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร
ความยาวตู้

ความกว้างตู้

ความสูงของน้ำการหาความสูงของน้ำ

สำหรับการหาความสูงของน้ำในตู้หรือถัง โดยคำนวนตามปริมาณน้ำที่ต้องการ
ความยาวตู้

ความกว้างตู้

ปริมาณน้ำที่ต้องการ (ลิตร)
FACEBOOK